Strona glwna pl Mapa serwisu Kontakt

Aktualności

« lista aktualności
Zeznanie po terminie

Z różnych przyczyn zdarza się, że podatnik:

  • nie złoży deklaracji rocznej w terminie ustawowym, lecz podatek będzie opłacony (np. w formie zaliczek),
  • złoży deklarację w terminie ustawowym ale zapomni zapłacić lub dopłacić brakującego podatku,
  • nie złoży deklaracji podatkowej oraz nie zapłaci podatku w danym roku.

Sytuacja, w której podatnik nie składa deklaracji podatkowej oraz nie wpłaca podatku jest karalna. Stąd, by ustrzec się odpowiedzialności karnej skarbowej za złożenie deklaracji po terminie, należy stosować szczególne środki służące zaniechaniu ukarania sprawcy czynu. I tak, podatnik może:

  • zawiadomić organ powołany do ścigania - na piśmie lub ustnie do protokołu o tym, że nie złożył deklaracji, ujawniając istotne okoliczności tego czynu; jednocześnie ze złożeniem oświadczenia podatnik musi – w wyznaczonym terminie – zapłacić podatek wraz z odsetkami,
  • złożyć zeznanie po terminie licząc się z konsekwencjami wszczęcia postępowania podatkowego i poniesieniem kary (z reguły kary grzywny).

Źródło: www.pit.pl - Aktualności, Autor: Piotr Szulczewski